Viranomaisfakta

Parempi tilastotiede antaa paremman perustan päätöksen­tekoon yhteiskunnassa

Viranomaisfakta on hanke, jonka tavoitteena on luoda luotettavaa ja yleisesti saatavilla olevaa tilastotietoa julkisista hankinnoista.

Me keräämme tietoja tiedonsaantivapauden mukaisesti muun muassa viranomaisten taloushallinnosta, jotta voimme antaa tutkijoille, toimittajille ja muille asiasta kiinnostuneille mahdollisimman selkeän kuvan julkisista hankinnoista Suomessa.

Miksi olemme perustaneet Viranomaisfaktan?

Julkisten hankintojen arvo oli vuonna 2017 arviolta noin 35 miljardia euroa – tämä vastasi noin kahdeksasosaa Suomen bruttokansantuotteesta kyseisenä vuotena.

Tästä huolimatta Suomessa ei ole saatavilla täsmällisiä tilastoja Suomen kaikista julkisista hankinnoista. Suomessa ei ole myöskään tällä hetkellä viranomaistahoa, joka olisi saanut tietojen keräämisen tehtäväkseen.

Koska monella kunnalla ja kuntayhtymällä on vaikeuksia tulojen ja menojen kanssa, on tärkeää, että julkiset resurssit käytetään siten, että yleinen luottamus yhteiskunnallista päätöksentekoa kohtaan säilyy.

Yksi edellytys hyvälle ja ajankohtaiselle keskustelulle yhteiskunnan prioriteeteistä on, että asianmukaiset tiedot Suomen viranomaisten kuluista on koottuna ja helposti saatavilla.

Olemme perustaneet Viranomaisfaktan, jotta voisimme tarjota tutkijoille, toimittajille, tilastoviranomaisille ja yleisölle tietokannan, jossa on yksityiskohtaista informaatiota kaikista julkisista hankinnoista.

Hyvä tilastotieto rakentuu tiedonsaantivapauteen

Tiedonsaantivapaus tarkoittaa, että viranomaistahon yleiset asiakirjat ovat julkisia ja yleisön saataville saatettuja.

Julkiset asiakirjat tulee lain mukaan, jos mahdollista, tarjota sähköisesti. Sama pätee myös osakeyhtiöihin, kauppayhtiöihin, taloudellisiin yhdistyksiin sekä säätiöihin, joissa kunnat tai kuntayhtymät harjoittavat oikeudellista määräysvaltaa.

Oletteko saaneet tietopyynnön Viranomaisfaktalta?

Viranomaisfakta kokoaa tietokantaa kaikista julkisista hankinnoista Suomessa. Tämän takia otamme yhteyttä kaikkiin hankintaviranomaisiin ja esitämme julkisuuslain mukaisen tietopyynnön.

Me pyydämme tietoja kaikista toimittajille maksetuista maksuista tietyltä ajalta Excel-tiedostona. Teidän ei tarvitse tehdä paljon aikaa vieviä manuaalisia käsittelyjä vaan tuloste teidän talousjärjestelmästä riittää.

Täältä löytyy opas kuinka te helpoimmalla tavalla siirrätte dataa yleisimmistä talousjärjestelmistä.

Jos teillä on kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä meidän vastuuhenkilöihin.

Mitä Viranomaisfakta tekee kerätyllä tiedolla?

Viranomaisfakta pyytää ja laatii tietoja kaikista julkisista hankinnoista Suomessa ja tekee sen julkiseksi tilastollisen prosessoinnin avulla.

Me jaamme tiedot yhteistyössä tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Meidän tavoitteemme on, että voimme tulevaisuudessa julkistaa säännöllisesti tilastoja julkisista maksuista alakohtaisesti, valtakunnallisella tasolla, sekä kuntatasolla.

Miksi Viranomaisfakta?

Viranomaisfakta on Tendiumin hanke, jonka tavoitteena on luoda luotettavaa ja yleisesti saatavilla olevaa tilastotietoa julkisista hankinnoista Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa.

Tendium kehittää tekniikkaa AI:n avulla, jotta julkisia markkinoita voidaan parantaa. Teemme Ruotsissa yhteistyötä muun muassa Svenskt Näringsliv ja Företagarna organisaatioiden kanssa.

Jos haluat käyttää tietoja tai perustaa tutkimusprojektin julkisista markkinoista meidän datan avulla, voitte ottaa yhteyttä meidän operatiiviseen johtajaan Jean-Philippe Chakbazof.

img-linus

Tiedonkeruu, Viranomaisfakta

Toimitusjohtaja, Tendium

Projektijohtaja, Viranomaisfakta

This website uses cookies.